Luís Gomes: "Seria absolutamente ridículo eu deixar de cantar só porque sou deputado"